SpecPed

För varje elevs rätt till en likvärdig utbildning

Vi på SpecPed erbjuder er stöd att hitta olika vägar för att nå de nationella utbildningsmålen.

Behöver ni utveckla er verksamhet inom exempelvis IKT, åtgärdsprogram, elevsyn, kunskapssyn, hjälpprogram, diagnoser eller något annat inom det specialpedagogiska området?

Vi kan hjälpa er genom utbildning, handledning, och/eller olika sorters utvecklingsarbeten på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi föreläser även på högskolor och universitet om det praktiska arbetet i skolan med alternativa verktyg, IKT, inlästa läromedel samt hur anpassningar kan göras i arbetet med elever med olika funktionsnedsättningar.

 

Våra tjänster

Konsultation, föreläsning, utvecklingsarbeten

Vi erbjuder föreläsningar, handledning, workshops och olika sorters utvecklingsarbeten på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Allt skräddarsytt efter era önskemål.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning eller för offert.

Nästa
 

Om oss

Malin Wikström
Förstelärare i specialpedagogik och utbildad LIP-coach.
Utbildningar: Lärarutbildning, magister i specialpedagogik, specialpedagogexamen.
malin@specped.com

Anna Österlund
Utbildad specialpedagog med erfarenhet från hela grundskolan.
Utbildningar: Lärarutbildning, specialpedagogexamen.
anna@specped.com

Nästa
 
 

Våra kompetenser

Vad behöver ni utveckla?

Individnivå
Föreläsningar
Workshops
Utvecklingsarbeten
Smartboards
IKT
Åtgärdsprogram
Elevsyn
Kunskapssyn
Surfplattor
Appar
Diagnoser
Handledning
 
Nästa
 
 

Referenser

Miniforskarna
Engagerade specialpedagoger som bidragit till vårt utvecklingsarbete på förskolan. Ger mina varmaste rekommendationer!

Alexandra Bosnjakovic, Förskolechef Miniforskarna

Nästa
 

Nyheter

Följ oss i sociala medier för de senaste nyheterna


 

Nästa
 

Partners

Vi är glada att arbeta tillsammans med:

     

Nästa
 
 
The end